13/03/2017 10:18:47
הספר "גופים מעין-שיפוטיים, שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה"
ספרו החדש של עו"ד, ד"ר ישראל שמעוני: "גופים מעין-שיפוטיים, שמאי מכריע, ועדת ערר לפיצויים ולהיטל השבחה" הספר החדש עוסק בסוגיות הקשורות בניהול ובדרכי ההשגה על היטל השבחה ופיצויים על פגיעה במקרקעין לפני שמאי מכריע וועדת ערר, על פי תיקון מס' 84 לחוק התכנון והבניה.
13/03/2017 10:16:18
הספר "דיני בוררות - אופק חדש בבוררות" מאת עו"ד, ד"ר ישראל שמעוני
"דיני בוררות - אופק חדש בבוררות" (מהדורה שניה מורחבת, 2014, 970 עמודים) המצוטט בפסקי דין רבים בבתי המשפט.
13/03/2017 10:15:30
תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016
דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בעניין תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016. בתאריך 6.3.2017 התקיים דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בעניין תקנות בתי המשפט (רשימת מגשרים), התשע"ו-2016. עו"ד, ד"ר ישראל שמעוני וצוות מוסד "יתרו" לבוררות ופתרון סכסוכים, לקחו חלק בהליך החקיקה הציבורי, מתוך רצון לסייע בגיבוש וניסוח התקנות, המסדירות את הפניתם של בעלי הדין למגשרים, בשקיפות ובשוויון ובהתאם לאמור בדו"ח ועדת גדות
18/01/2017 09:33:58
יישום חוק הסדר התדיינות בסכסוכי משפחה
בדיון ועדת החוקה על יישום חוק ההתדיינות בסכסוכי משפחה התגלתה הפחתה בפניות לבית המשפט, בשליש מהתיקים שהסתיים בהם הטיפול ביחידות הסיוע , הסכסוך יושב ביחידה עצמה או שהוסכם על ידי הצדדים להמשיך ליישב את הסכסוך מחוץ לבית המשפט.
16/02/2015 12:43:28
'הצעת חוק בתי המשפט (תיקון- בוררות חובה בתובענה כספית),התשע"ג–2013'
הצעת חוק בוררות חובה, אשר גובשה ביוזמתו של ד"ר ישראל שמעוני והונחה על שולחן הכנסת על ידי חבר הכנסת יריב לוין עברה הבוקר בקריאה טרומית."