הרשמה   | כניסה
גישור
יתרו
גישור - פסקי דין
 תכליתו של ההסדר הקבוע בתקנה זו הוא ליתן תמריץ לסיום סכסוכים שונים מחוץ לכותלי בית המשפט

תא (מחוזי חי`) 10571/97 מודעות עד חצות – פרסום במטרת תחילה בע"מ נגד ידיעות אחרונות בע"מ ואח` (פורסם ב"נבו", ניתן ביום , ניתן ביום 17.2.1999)
 
בפני סגן הנשיא ד. ביין
 
בין המבקשים התגלע סכסוך שבעקבותיו הגישה התובעת תביעה בה טענה כי הנתבעים חייבים לה סכום של 10,000,000ש"ח. מנגד, טענו הנתבעים שכנגד כי התובעת חייבת להם סכום של 800,000ש"ח. לאחר כמה ישיבות קדם משפט ובטרם החל שלב ההוכחות, הגיעו המבקשים לכלל הסכם פשרה ולבקשת הצדדים ניתן לו תוקף פסק דין. המבקשים עותרים לבית המשפט ומבקשים כי תוחזר להם האגרה ששולמה על ידיהם עת הוגשו התביעה והתביעה שכנגד.

ראה מידע נוסף     
 מבוקש ליתן תוקף של פסק-דין להסכם פשרה שנחתם בין הצדדים, וזאת לפי סעיף 79ג(ח) לחוק בתי המשפט

ת.א. 000224/03 (נתניה) יואב זימן ומיכאל קראוס נגד בית יצחק שער חפר, בפני כב` השופטת יעל קלוגמן, ניתן ביום 27.2.03
הצדדים החליטו, מלכתחילה, לפתור את הסכסוך בינהם בהליך גישור, ועל כן לא הוגשה תביעה לבית המשפט. הצדדים החלו בגישור, אולם בישיבת הגישור השניה דחו הצדדים את המלצתו של המגשר בדבר אופן פתרון הסכסוך, והליך הגישור הופסק. לאחר מכן המשיכו הצדדים בהידברות ישירה בינהם, ובסופו של דבר הגיעו להסכם פשרה. הם פנו לבית המשפט בבקשה ליתן תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה, תוך הסתמכות על ההוראות שבחוק בתי המשפט ובתקנות הגישור לעניין מתן תוקף פסק דין להסדר גישור. המבקשים מבקשים לראות את הסכם הפשרה כאילו הושג בהליך של גישור, מהטעם שהליך כזה היה ראשיתו של תהליך ההידברות בינהם.


ראה מידע נוסף     
 חיסיון בהליכים חלופיים ליישוב סכסוכים

מה דינם במשפט של מסמכים שהוכנו על ידי צד למחלוקת לצרכיו הפנימיים לקראת הליך חלופי ליישוב המחלוקת כהליך של משא-ומתן, גישור או בוררות ואשר לא הועברו לעיונו של הצד שכנגד. האם במשפט המתנהל מאוחר יותר בין הצדדים יחול עליהם חיסיון, בנוסף לאי קבילותם באותו הליך? בפסק דין תקדימי של בית המשפט העליון בענייןרע"א 2235/04, בנק דיסקונט לישראל בע"מ נ` אלי שירי שניתן לאחרונה קובעת כב` השופטת א. פרוקצ`יה כי החיסיון החל על חומר הכנה שהכין צד לצורך משפט או משפט צפוי חל, גם על חומר הכנה שנועד לשמש בהליך חלופי ליישוב מחלוקת מחוץ לבית המשפט. לפסק דין זה חשיבות רבה באשר להליכים החלופיים לפתרון סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט כהליכי המשא-ומתן, גישור ובוררות.


ראה מידע נוסף     
 דין הסכם פשרה לאחר סיום הליך גישור

ת.א. 000224/03 זימן וקראוס נגד בית יצחק, בפני כב` השופטת יעל קלוגמן, ניתן ביום 27.2.03
הצדדים החליטו, מלכתחילה, לפתור את הסכסוך בינהם בהליך גישור, ועל כן לא הוגשה תביעה לבית המשפט. הצדדים החלו בגישור, אולם בישיבת הגישור השניה דחו הצדדים את המלצתו של המגשר בדבר אופן פתרון הסכסוך, והליך הגישור הופסק. לאחר מכן המשיכו הצדדים בהידברות ישירה בינהם, ובסופו של דבר הגיעו להסכם פשרה. הם פנו לבית המשפט בבקשה ליתן תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה, תוך הסתמכות על ההוראות שבחוק בתי המשפט ובתקנות הגישור לעניין מתן תוקף פסק דין להסדר גישור. המבקשים מבקשים לראות את הסכם הפשרה כאילו הושג בהליך של גישור, מהטעם שהליך כזה היה ראשיתו של תהליך ההידברות בינהם.


ראה מידע נוסף     
 הליך שבו נועד מגשר עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו

ת.א. 000224/03 (נתניה) יואב זימן ומיכאל קראוס נגד בית יצחק שער חפר, בפני כב` השופטת יעל קלוגמן, ניתן ביום 27.2.03
הצדדים החליטו, מלכתחילה, לפתור את הסכסוך בינהם בהליך גישור, ועל כן לא הוגשה תביעה לבית המשפט. הצדדים החלו בגישור, אולם בישיבת הגישור השניה דחו הצדדים את המלצתו של המגשר בדבר אופן פתרון הסכסוך, והליך הגישור הופסק. לאחר מכן המשיכו הצדדים בהידברות ישירה בינהם, ובסופו של דבר הגיעו להסכם פשרה. הם פנו לבית המשפט בבקשה ליתן תוקף של פסק-דין להסכם הפשרה, תוך הסתמכות על ההוראות שבחוק בתי המשפט ובתקנות הגישור לעניין מתן תוקף פסק דין להסדר גישור. המבקשים מבקשים לראות את הסכם הפשרה כאילו הושג בהליך של גישור, מהטעם שהליך כזה היה ראשיתו של תהליך ההידברות בינהם.


ראה מידע נוסף     
 דינו של הסכם עקרונות שהושג בסיומו של הליך הגישור

ת.א. 000968/01 פרח נגד אנגל, בפני כבוד השופטת ש. וסרקרוג, מיום 30.10.01
בישיבת בוררות ראשונה הסכימו הצדדים, לאחר שמהותו של הליך הגישור הוסבר להם, לקבל את הצעת הבורר ולנסות לסיים את המחלוקות ביניהם בדרך של גישור, היה והליך הגישור לא יצלח, אזי יוכרע הסכסוך בדרך של הליך הבוררות. במסגרת הסכמה זו נאמר בפירוש כי דברים שנאמרו או יאמרו ע"י מי מהם במהלך הגישור וכל מסמך שיוכן או יוחלף או ייחתם במהלך הגישור – לא יהיה קביל ולא ישמש כראיה במהלך הבוררות.


ראה מידע נוסף     
 בישיבת בוררות ראשונה הסכימו הצדדים, לאחר שמהותו של הליך גישור הוסבר להם, לקבל את הצעת הבורר ולנסות לסיים את המחלוקות ביניהם בדרך של גישור.

ת.א. 000968/01 זוהיר פרח נגד אנגל מרכז מסחר ופרח סנטר בנצרת, בפני כבוד השופטת ש. וסרקרוג, מיום 30.10.01
בישיבת בוררות ראשונה הסכימו הצדדים, לאחר שמהותו של הליך גישור הוסבר להם, לקבל את הצעת הבורר ולנסות לסיים את המחלוקות ביניהם בדרך של גישור, ואם הליך הגישור לא יצלח, אזי יוכרע הסכסוך בדרך של הליך הבוררות. במסגרת הסכמה זו נאמר בפירוש כי דברים שנאמרו או יאמרו ע"י מי מהם במהלך הגישור וכל מסמך שיוכן או יוחלף או ייחתם במהלך הגישור – לא יהיה קביל ולא ישמש כראיה במהלך הבוררות. במהלך הליך הגישור, הגיעו הצדדים להסכמות עקרוניות שסוכמו ונוסחו במסמך "הצהרת עקרונות", אשר נחתם ע"י הצדדים שגם בו נרשם סעיף סודיות.


ראה מידע נוסף     
 אישור הסדר גישור בבית המשפט
ת.א. 22122/98 (ירושליים) ראובן אלסטר נגד דניה סיבוס אחזקות
בענין זה התובע ביקש ליתן תוקף פסק דין להסכם שהושג בין הצדדים במהלך הליך של גישור, ובהמשך החלטת נשיא בית המשפט שהפנה את הצדדים לגישור וקבע בהחלטתו, בין היתר, כי "אם הצדדים יגיעו להסכם, יתבקש בית המשפט לתת לו תוקף של פסק דין".

ראה מידע נוסף     
 הסדר גישור שהחוק ותקנות בתי המשפט מדברים בו , יהא רשאי ביהמש ליתן להסדר תוקף של פסק דין.

ת.א. 22122/98 (ירושליים) ראובן אלסטר נגד דניה סיבוס אחזקות
בענין זה התובע ביקש ליתן תוקף פסק דין להסכם שהושג בין הצדדים במהלך הליך של גישור, ובהמשך החלטת נשיא בית המשפט שהפנה את הצדדים לגישור וקבע בהחלטתו, בין היתר, כי "אם הצדדים יגיעו להסכם, יתבקש בית המשפט לתת לו תוקף של פסק דין".


ראה מידע נוסף     

 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל