הרשמה   | כניסה
בוררות
יתרו
הצעת החוק לתיקון חוק הבוררות (תיקון – ערכאת ערעור וחובת הנמקה) התשס"ה 2005
מציג 1 עד 16 מתוך 30 נושאים.
1 2 »
 תהליך גיבושו של תיקון מס' 2 לחוק הבוררות
 
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
חוק הבוררות, התשכ"ח-1968 החליף את הפקודה המנדטוריות משנת 1926, שהועתקה כמעט ללא שינוי מחוק הבוררות האנגלי משנת 1889. מאז עברו יותר מ – 100 שנה בהם לא תוקן חוק הבוררות, על אף השינויים הדינמיים בעולם העסקים והמשפט. תמונת המצב חייבה שינוי שיביא לדרך חדשה בה הליך הבוררות יהווה חלופה מתאימה וראויה לפתרון סכסוכים מחוץ לבתי המשפט.

ראה מידע נוסף     
 מסלול הסכמי לערעור על פסק בוררות

 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 
 
ביום ד`, 5.11.08, השלימה הכנסת את מהפיכת הבוררות באישור חוק הבוררות (תיקון מס` 2), התשס"ט – 2008. תיקון זה משלב שני מסלולי ערעור הסכמיים בהליך הבוררות. הצעת החוק הוגשה ע"י חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן בהתאם ליוזמת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד ועו"ד רונן סטי, שיצאה לדרך עוד בשנת 2004 והסתיימה בתיקון החוק.

ראה מידע נוסף     
 חבר הכנסת גדעון סער על תיקון חוק הבוררות והוקרת יזמי השינוי

הוקרת יוזמי תיקון מס` 2 לחוק הבוררות ע"י ח"כ גדעון סער

 
"המהלך הזה הוא מהלך משמעותי מאוד כאחד האמצעים שהמטרה שלהם היא הפחתת עומס ההתדיינויות והפחתת העומס על מערכת המשפט, והוא ייבחן לאורך זמן.... אני רוצה להודות לד"ר פרץ סגל ממשרד לשני עורכי-דין מלשכת עורכי-הדין שבאו אלינו עם הרעיון – האמת היא שהם גם באו בכנסת הקודמת, אבל בכנסת הקודמת הם לא התקדמו – לעורך-דין רונן סטי ולד"ר ישראל שמעוני. הגישה המקצועית שלהם, שהיתה ביסוד ההצעה הזאת, היתה לנו לעזר רב." (דברי גדעון סער בכנסת, 5.11.08, עם אישור חוק הבוררות בקריאה שניה ושלישית בכנסת).

ראה מידע נוסף     
 פרוטוקול מס' 675 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
 
בישיבה זו, באים לידי ביטוי המאמצים הגדולים של יוזמי התיקון והכרת ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בכך. סדר היום: הצעת חוק הבוררות (תיקון מס` 2) (ערעור על פסק בוררות), התשס"ח-2007, הצעתם של חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן, הכנה לקריאה שנייה ושלישית – דיון. 

ראה מידע נוסף     
 פרוטוקול מס' 313 מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
 
סדר היום: הצעת חוק הבוררות (תיקון – ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006, פ/1865, של חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן.

ראה מידע נוסף     
 פרוטוקול מס' 382 מישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט
 
סדר היום: הצעת חוק הבוררות (תיקון – ערעור על פסק בוררות), התשס"ז-2006, של חברי הכנסת גדעון סער ועמירה דותן (פ/1865).

ראה מידע נוסף     
 פרוטוקול מס' 555 מישיבת ועדת חוקה, חוק ומשפט
 
סדר היום: הצעת חוק הבוררות (תיקון מס` 2) (ערעור על פסק הבוררות), התשס"ח-2007, של חה"כ גדעון סער, חה"כ עמירה דותן (פ/1865). הכנה לקריאה שנייה ושלישית – דיון.

ראה מידע נוסף     
 פרוטוקול הדיון בקריאה ראשונה בחוק הבוררות במליאת הכנסת
 
הישיבה המאה-ושמונים-ותשע של הכנסת השבע-עשרה, יום שלישי, כ"ג בטבת התשס"ח (1 בינואר 2008), ירושלים, הכנסת, שעה 16:00.

ראה מידע נוסף     
 סדרי הדין בערכאת הערעור - חוק הבוררות
 
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
חוק הבוררות הנוכחי מאפשר לצדדים לקבוע את תנאי הסכם הבוררות כראות עיניהם[1] ועל כן למרות שאפשרות זו אינה נזכרת במפורש בחוק הבוררות, אין מניעה כי הצדדים להסכם הבוררות יקבעו מנגנון ערעורי.

ראה מידע נוסף     
 ניתוח הצעת חוק בוררות
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 
 
סעיף 1 להצעת החוק - חוק הבוררות מתנה את קיומה של הבוררות ההסכמית, כלומר כי פסק הבוררות יהיה ניתן לערעור לביקורת ולהשגה, בקביעה פוזיטיבית של צדדים להסכם בוררות כי פסק הבוררות ניתן לערעור.

ראה מידע נוסף     
 עקרונותיה של מערכת השפיטה והשתלבותם בהליך הבוררות
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
לגישתי, מוסד הבוררות ישגשג ויפרח אם יושרשו בו חלק מן העקרונות הבסיסיים הקיימים בכל מערכת שיפוטית, כגון קביעת אפשרות לקיום בוררות עם ערכאת ערעור וחובת הנמקה.

ראה מידע נוסף     
 בוררות בסכסוכי משפחה עסקיים
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* 
 
המצב המשפטי הנוכחי מקיים מצב של חוסר וודאות בדבר סמכותו של בית המשפט לענייני משפחה לדון בבקשות שונות המוגשות בקשר עם הליכי בוררות בסכסוכי משפחה עסקיים בהם מעורבים תאגידים.

ראה מידע נוסף     
 ההסכמה
 
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
אם רציונל מרכזי להעדפתו של הליך הבוררות כאמצעי לפתרון סכסוכים הוא חיזור האוטונומיה שהאישית והעצמה אישיותית, כאמור , הרי שמתבקש מכך כי רמת ההסכמה שתידרש מן הצדדים תהיה ברמה גבוהה, כך שהיא תשקף הפעלה הולמת של הרצון הפרטי.

ראה מידע נוסף     
 קיום הליכי בוררות בשנים ערכאת ערעור
 
מאת: אורן שחור (אלוף במיל), יו"ר לשכת המסחר הבינלאומית
לכבוד: ד"ר ישראל שמעוני עו"ד, עו"ד סטי רונן
 
בפגישה שקיימנו הצגתם בפני את רעיון ערכאת ערעור בתקנות הבוררות. אני תומך ביוזמה ברוכה זו וסבור שיש לקדמה על מנת ליצור מפנה בתפישת הליך הבוררות כהליך ראוי להכרעת סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, כדרך פרגמאטית ליישוב מחלוקות עסקיות.

 תיקון חוק הבוררות
 
מאת: ד"ר שלמה כהן עו"ד
לכבוד: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד, בורר ומגשר
 
תודה על מכתבכם מיום 25.11.04. אני תומך בהצעה. עברתי את הצעותיך הנוגעות לתיקון חוק הבוררות לועדה ליישוב סכסוכים בדרכים חלופיות של הלשכה לצורך דיון וגיבוש המלצות. המלצות הועדה יובאו לדיון בועד המרכזי של הלשכה - הוא הגורם המוסמך לקבוע עמדת לשכה. ישר כח.

לצפייה במכתב המקורי     
 הרצאה בעניין הצעת חוק הבוררות
 
מאת: אורנה ששון, עו"ד
לכבוד: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד, בורר ומגשר
 
ברצוני להודות לכם שוב על ההרצאה המצוינת שנתתם ביום 20.3.06 במשרדנו בענין הצעת החוק שבנדון, ועל הדיון המעניין שהתקיים בעקבותיה. הדברים שהועלו על ידכם המחישו היטב את הפוטנציאל הבלתי ממומש של מוסד הבוררות במצב המשפטי הנוכחי, ואת הסיכוי לשינוי המצב אם ישונה המצב החוקי. אנו מקווים שהיוזמה שלכם תקדם ותפתח את השימוש של ציבור המתדיינים במוסד הבוררות.

לצפייה במכתב המקורי     

  
 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל