הרשמה   | כניסה
יתרו
מאמרים - גישור
מציג 1 עד 16 מתוך 20 נושאים.
1 2 »
 הצורך בגישור חברתי

 

מאת ד"ר ישראל שמעוני עו"ד*

בחלק הראשון של דבריי אנסה לבסס את ההנחה בדבר הצורך החברתי בגישור ובהמשך אציב את שני העולמות הליך הגישור אל מול הדיינות בבית המשפט זה בצד זה, תוך ניסיון למצוא נקודות מפגש ביניהם.


ראה מידע נוסף     
 מהו הליך הגישור? שלב אחר שלב
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 

הגישור הינו הליך וולונטרי אשר במהלכו מנסים הצדדים יחד עם המגשר לאתר את המחלוקות שביניהם ולסיימן בהסכמה. בניגוד למצב בו ההליך מנוהל ע"י שופט הפוסק לטובת צד אחד בעוד השני מפסיד, תפיסת הגישור היא ששני הצדדים יכולים להרוויח מפתרון הסכסוך. ההליך מתנהל על דרך של משא ומתן בין הצדדים באווירה רגועה ומכובדת בסיועו של המגשר.


ראה מידע נוסף     
 מה ההבדל בין גישור לבין בוררות

 

מאת ד"ר ישראל שמעוני עו"ד*

הליך הגישור מיועד להביא את הצדדים להסכמה, כאשר אין בכוחו של המגשר לכפות עליהם הסדר כלשהו. בהליך הבוררות מאידך, מפקיעים הצדדים את סמכות ההכרעה מידיהם ומפקידים אותה בידיו של הבורר. סמכות זו, מטילה על הבורר אחריות כבדה ומחייבת אותו לשמור על כללי התנהלות המאפיינים הליך שיפוטי.

ראה מידע נוסף     
 גישור חובה
 
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

כבר יותר 13 שנים מנסים גורמים שונים במערכת המשפטית ומחוצה לה, ליזום הליך של גישור חובה בתביעות מסוימות, בניסיון להפחית מהעומס המוטל על בתי המשפט. משלחת מכובדת של שופטים ישראלים ביקרה בארה"ב בשנת 2000, וגילתה שברוב המדינות שם מופעל הליך גישור חובה. תחילה, חלה החובה רק על תיקי עבודה ומשפחה, אולם ב 98` היא הורחבה לכל סוגי התיקים האזרחיים.


ראה מידע נוסף     
 גישור ע"פ סעיף 79.ג לחוק בתי המשפט
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
על פי סעיף 79 לחוק בתי המשפט, גישור הוא הליך שבו נועד מגשר (שהינו מי שתפקידו לסייע בידי בעלי הדין להגיע להסדר גישור מתוך ניהול משא ומתן חופשי, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו עם בעלי הדין) עם בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על יישוב הסכסוך, בין היתר על ידי בירור הנושאים שבמחלוקת, גילוי מידע הדרוש בקשר לסכסוך והצעת אפשרויות לפתרונו. התיקון לחוק בתי המשפט שנעשה בשנת 1992 הכניס את האפשרות של הפניית הצדדים לגישור, אך ניתן להצביע על מספר פגמים בהגדרת הליך הגישור.

ראה מידע נוסף     
ראה מידע נוסף     
 האופק החברתי בגישור
האופק החברתי בגישור האופק החברתי בגישור

מאת ד"ר ישראל שמעוני, בורר ומגשר*

גישור אינו רק טכניקה, אלא דרך חיים ותרבות של חיים משותפים עם ערכי הקשבה, קבלה, ופתיחות. הגישור יכול לשמש לפריקת מתחים בתחומים רבים, ואין לתפוס אותו כחלק מעולם המשפט דווקא. בהקנייתו ובהטמעתו של רעיון הגישור, והאידיאולוגיה שמאחוריו, יש כדי להשפיע על החברה בכללותה ולהקרין גם על המערכת השלטונית. לגישת המחברים, על נבחרי ציבור מוטלת האחריות להציג לציבור דוגמא אישית בדבר ניהול נכון של סכסוכים.


ראה מידע נוסף     
 "מהפיכת הגישור"
"מהפיכת הגישור" "מהפיכת הגישור"
מאת: ד"ר ישראל שמעוני עו"ד*
 
עד לפני מספר שנים עסקו אך מעטים בגישור. לאחרונה הפך הדבר למעין תנועה חברתית. הוקמו מרכזי גישור ובמשרד המשפטים הוקם המרכז הארצי לגישור. מספרם של המגשרים בעלי הכשרה ראויה הולך וגדל. לפנינו תנועה חברתית רחבה. מן הראוי הוא ששינוי חברתי זה –"מהפיכת הגישור" – ימצה את מלוא הפוטנציאל שלו, כגודל התופעה כן גודל הסכנה הטמון בכשלונה. יש לעשות הכל למניעת חדירתם של מגשרים בלתי מיומנים. 

ראה מידע נוסף     
 גישור כפילוסופיית חיים
גישור כפילוסופיית חיים גישור כפילוסופיית חיים
מאת: ד"ר ישראל שמעוני עו"ד, בורר ומגשר*
 
גישור אינו רק מקצוע. זו פילוסופיית חיים. ביסודו מונחת הגישה, לפיה בבסיס חיינו - האישיים, הלאומיים, הבינלאומיים - מונחת ההסכמה. היא הבסיס המשותף המאפשר חיים משותפים.
 
ודוק: הסכמה (ושיתוף) אינם מניחים שלווה ורוגע. האדם הוא ייצור מורכב. לא פעם הוא מוצא עצמו בסכסוך (אמיתי או מדומה) עם זולתו. ברבים מהמקרים ניתן לפתור את הסכסוך בהסכמה. בין דרישות הצדדים קיימות נקודות השקה מספיקות, אשר בראיה כוללת, מאפשרות פתרון מוסכם של הסכסוך.

ראה מידע נוסף     
 האופק החברתי בגישור

מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* ורונן סטי, עו"ד

גישור כפילוסופית חיים - בחלק הראשון של דברינו ננסה לבסס את ההנחה בדבר הצורך החברתי בגישור ובהמשך אציב את שני העולמות הליך הגישור אל מול הדיינות בבית המשפט זה בצד זה, תוך ניסיון למצוא נקודות מפגש ביניהם.

ראה מידע נוסף     
 הגישור כדרך חיים

מאת: ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד* ומי-טל שמעוני, עו"ד**

השסעים בחברה הישראלית עומדים בראש סדר היום הלאומי. גישור בין-תרבותי, בין-קהילתי ובין-דתי הוא התשובה לאתגר הרב תרבותיות בחברה הישראלית. גישור משמעו - קבלת הזולת וקבלת השונה על בסיס של כבוד-הדדי וניסיון ליישוב אי-הבנות וסכסוכים הנובעים מהשוני, בדרך של משא ומתן ובדרכי שלום. החברה הישראלית מתאפיינת בריבוי התדיינויות, תופעה המעידה על חברה שיש בה שסעים ופערים חברתיים, כלכליים ופוליטיים.

ראה מידע נוסף     
 הגישור כדרך חיים
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
השסעים בחברה הישראלית עומדים בראש סדר היום הלאומי. גישור בין-תרבותי, בין-קהילתי ובין-דתי הוא התשובה לאתגר הרב תרבותיות בחברה הישראלית. גישור משמעו - קבלת הזולת וקבלת השונה על בסיס של כבוד-הדדי וניסיון ליישוב אי-הבנות וסכסוכים הנובעים מהשוני, בדרך של משא ומתן ובדרכי שלום. החברה הישראלית מתאפיינת בריבוי התדיינויות, תופעה זו מעידה על חברה שיש בה שסעים ופערים חברתיים ,כלכליים ופוליטיים.

ראה מידע נוסף     
 הגדרתו של הליך הגישור
 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
לא קיימת הגדרה אחידה המתארת את הליך הגישור. עם זאת, ההגדרה הבסיסית והמקובלת בספרות המקצועית העוסקת בגישור היא, כי גישור הנו משא ומתן המבוצע בעזרתו של צד שלישי, האוטונומיה היא של הצדדים לשלוט בהליך ולהחליט.

ראה מידע נוסף     
 מערכת האינטרסים בגישור
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
שמירה על מערכת היחסים בין הצדדים לשם חידושה בעתיד, היא אחד מערכיו המוספים של הליך הגישור. בני אדם מנהלים משא ומתן לקידום האינטרסים שלהם. הדברים נשמעים כה מובנים מאליהם עד שכמעט מיותר לומר אותם. האומנם כך הדבר? ומה הם "האינטרסים האמיתיים"? 

ראה מידע נוסף     
 התנגשות של רצונות

 מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

הליך הגישור שונה מן ההליך השיפוטי מאחר והוא מסייע למיצוי האפשרויות הגלומות במשא ומתן. מקום לניהול משא ומתן קיים כמעט תמיד טרם פנייה לערכאות. עוד בילדותנו אנו מתחנכים על תחרות ומאבק. מרבית משחקי הילדים הם משחקי תחרות; התחרות קיימת בלימודים, בחיי החברה, במקום העבודה, ולמעשה הפכה לנו לטבע שני. על כן, אין פלא שהיא מוצאת את מקומה גם במגעים בין בני אדם הנחלקים בדעותיהם. כל אחד מהצדדים מבקש לקדם את עמדותיו שלו, ולפיכך הוא נוקט טקטיקות תחרותיות.

ראה מידע נוסף     
 גישור בעד- ונגד

מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*

שר המשפטים לשעבר, יוסף לפיד, התבטא בעת שכיהן בתפקיד: "אנחנו שוקלים גישור חובה. אנחנו מעודדים כל תהליך שיחסוך זמן שיפוטי: פישור וגישור ובוררות ומינוי מומחים. הקמת המנ"ת עשתה סדר מסויים בצוואר הבקבוק של תחילת התהליך. זה כעין חדר מיון של בית המשפט. אנחנו שוקלים בוררות חובה או גישור חובה לפי החוק, בחלק מהנושאים". גם השר מאיר שטרית, כשהיה שר המשפטים, הכריז אז כי בכוונתו להנהיג הליך גישור חובה. לדברי שטרית, ללא צעד זה, יהיה קשה לקדם את הגישור, שכן מספר הפניות לגישור קטן מאוד לדבריו. שרת המשפטים ציפי ליבני לא התבטאה עד כה בנושא גישור חובה.

ראה מידע נוסף     
 האופק החברתי בגישור
מאת ד"ר ישראל שמעוני, עו"ד*
 
גישור כפילוסופית חיים - בחלק הראשון של דבריי אנסה לבסס את ההנחה בדבר הצורך החברתי בגישור ובהמשך אציב את שני העולמות הליך הגישור אל מול הדיינות בבית המשפט זה בצד זה, תוך ניסיון למצוא נקודות מפגש ביניהם. הצורך החברתי בגישור - גישור אינו רק טכניקה זוהי תרבות של חיים משותפים, ערכים, תקשורת, הקשבה, קבלה ופתיחות. זו תופעה חברתית המשפיעה על התרבות הבינאישית וחשיבותה מבחינה ערכית מחייבת עידוד השימוש בה במקביל להליך המשפטי ותוך שילובה במערכת המשפט.

ראה מידע נוסף     

  
 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל