הרשמה   | כניסה
ספרות
יתרו
ציטוטי אופק חדש בבוררות
 תקנת הציבור הוא מושג שסתום אשר ביהמש יוצק לתוכו תוכן
רע"א 470/08 בפני: כבוד השופט א` רובינשטיין כבוד השופטת א` חיות, כבוד השופט י` דנציגר, המבקשת: כרמל התפלה בע"מ נ ג ד המשיבים: 1. מדינת ישראל - משרד האוצר 2. החשב הכללי באוצר 3. נציבות המים - מנהלת התפלה WDA בקשת רשות ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים מיום 16.12.07 בה"פ 5094/06 [פורסם בנבו] שניתן על ידי כבוד השופט מ` רביד. ביהמ"ש העליון ברוב דעות (מפי השופט י` דנציגר, בהסכמת השופטת א` חיות ובניגוד לדעתו החולקת של השופט א` רובינשטיין) דחה את הבר"ע, מהטעמים הבאים: כידוע, רק במקרים חריגים תינתן רשות ערעור בהתייחס לפסקי דין הנוגעים לביטול או אישור פסקי בוררות. הגישה מהקובלת בענייני פסקי בוררות היא לראותן כגלגול שלישי, ועל כן להחיל עליהן את כללי ההתערבות הנוהגים בגלגול כזה, ברוח הלכת חניון חיפה.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(8)- הפסק ניתן לאחר שעברה התקופה לנתינתו
בבר"ע (מחוזי-באר שבע) 599/07 א.א. אורנים עבודת צבע וניקוי חול בע"מ נ` מ.ד. קולורס בע"מ שניתן ב- 25.3.2008, עלתה השאלה באילו נסיבות תקום עילת סעיף 24(8) לחוק הבוררות. בית המשפט קבע על העותר לביטול בשל עילה זו יש לעבור שתי משוכות: האחת, בהתאם לסעיף 26(ג) לחוק והשנייה, של סעיף 26(א) לחוק.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(9)- תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(9)- תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(9)- תוכנו של הפסק מנוגד לתקנת הציבור
ברע"א 3971/04 ד"ר מודן נ` מכבי שירותי בריאות, תק-על 2005(2) 1665 (2005), בית המשפט דן בערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שביטל פסק בוררות מכיוון שהוא נוגד את תקנת הציבור. בית המשפט העליון דחה את הבקשה וקבע כי הסמכות לביטול פסק בורר תופעל במקרים שיש בתוכנו של פסק הבוררות לפגוע באינטרסים, בעקרונות ובערכים שחברתנו מבקשת לקיים ולשמר.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(5)- הבורר לא הכריע בעניין שנמסר להכרעתו
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(5)- הבורר לא הכריע בעניין שנמסר להכרעתו ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(5)- הבורר לא הכריע בעניין שנמסר להכרעתו
בת"א (מחוזי-חיפה) 811/04 יעקוב נ` פלג ובניו חברה לבניין ופיתוח בע"מ, פדאור 06(27) 252 (2006), בית המשפט החזיר את הפסק לבורר על מנת להשלים את מלאכתו- להכריע בשאלה שטרם הכריע בה.

לצפייה בת"א (מחוזי חיפה) 811/04

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(1) לחוק- לא היה הסכם בוררות בר- תוקף
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(1) לחוק- לא היה הסכם בוררות בר- תוקף ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(1) לחוק- לא היה הסכם בוררות בר- תוקף
ברע"א 6233/02 אקסטל בע"מ נ` קלמא ווי תעשייה שיווק אלומיניום זכוכית ופרזול בע"מ, פ"ד נח(2) 634, נדונה השאלה האם תניית בוררות בהסכם כובל תקפה. בית המשפט העליון קבע כי אי החוקיות הגלומה בהסדר כובל אינה אי חוקיות בוטה, אלא היא, מתונה ואפורה במובן זה שאינה מביאה בהכרח לבטלות ההסכם
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(7) לחוק- הותנה שהבורר יפסוק בהתאם לדין
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(7) לחוק- הותנה שהבורר יפסוק בהתאם לדין ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(7) לחוק- הותנה שהבורר יפסוק בהתאם לדין
בת"א (מחוזי-חיפה) 1042/07 דנפר השקעות בע"מ נ` א.ה.ח אחזקות הון בע"מ ואח`, שניתן כמה ימים לאחר חקיקת חוק הבוררות (תיקון מס` 2), התשס"ט-2008, הוגשה בקשה לביטול פסק בורר בטענה שהבורר פסק בניגוד לדין. בית המשפט קבע כי לא ראה מקום להתערב בפסק הבורר אולם העיר כי בעקבות תיקון החוק שנוספו לו הוראות המאפשרות הגשת ערעור במקרים מסויימים, יש מקום לשקול האם הגישה המצמצמת את אפשרות ההתערבות במקרה של טעות ביישום הדין המהותי, היא אכן ראויה.
 
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(2) לחוק- הבורר לא נתמנה כדין
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(2) לחוק- הבורר לא נתמנה כדין ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(2) לחוק- הבורר לא נתמנה כדין
ברע"א 758/08 האוסף חברה לשירותים בע"מ נ` עיריית אופקים, שניתן ב-15.4.2008, הצדדים הסמיכו בהסכם בורר אשר יכריע בסכסוך בין הצדדים. הבורר התפטר מתפקידו והצדדים לא הגיעו לכלל הסכמה ברורה לגבי הבורר החליף, כאשר זה האחרון נתן פסק בוררות מבלי שמונה כדין. בית המשפט החליט לבטל את פסק הבורר כי לא היה מוסמך לדון ולהכריע בסכסוך בין הצדדים.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(6)- הותנה שעל הבורר לתת נימוקים לפסק
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(6)- הותנה שעל הבורר לתת נימוקים לפסק ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(6)- הותנה שעל הבורר לתת נימוקים לפסק
ברע"א 6886/03 הדרן 2000 שיווק והפצת כרטיסים בע"מ נ` מכבי נתניה כדורגל בע"מ, שניתן ב-25.4.2006, ביטל בית המשפט את פסק הבורר. הבורר לא נימק את פסקו כפי שהוסכם על ידי הצדדים ובית המשפט המחוזי, החזיר את הפסק לבורר על מנת שינמקו, הצדדים לא הסמיכו את הבורר לשנות את התוצאה, אך הבורר, לאחר כתיבת ההנמקה, הגיע לתוצאה שונה מהכרעתו הראשונה. נושא נוסף שעלה בפסק הדין הוא מעמדה של אבעיית עצה.

 תיקון פסק הבוררות סעיף 22 לחוק
תיקון פסק הבוררות סעיף 22 לחוק תיקון פסק הבוררות סעיף 22 לחוק
ברע"א 2237/03 אפרים שועלי בנין והשקעות בע"מ נ` המועצה המקומית תל מונד, פ"ד נט(4) 529, נדון עניין תיקון טעות בחישוב לפי סעיף 22 לחוק. כבוד השופט רובינשטיין ציין בפסק הדין כי על המחוקק לשקול האם יש לשנות את חוק הבוררות ולאפשר ערעור על פסק הבורר.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(10) לחוק- קיימת עילה שעל פיה בית משפט מבטל פסק דיו סופי
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(10) לחוק- קיימת עילה שעל פיה בית משפט מבטל פסק דיו סופי ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(10) לחוק- קיימת עילה שעל פיה בית משפט מבטל פסק דיו סופי
בת"א 1132/06 (מחוזי-חיפה) יונתן חי נ` תל אור ניהול ונכסים בע"מ, שניתן ב-2.9.2008. בעניין זה, נטען על ידי המבקש כי ההליכים בתביעה אזרחית, עוכבו על ידי גורם שיפוטי שלא הוסמך לכך וכל הבקשות שהגיש מבקש הביטול לאורך כל הדרך, נגד הליך הבוררות, נדונו בפני גורם שיפוטי בלתי מוסמך ונדחו על ידו. בית המשפט ביטל את פסק הבורר לאור התקיימותה של עילה שעל פיה היה בית המשפט מבטל פסק דין סופי שאין עליו ערעור עוד.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(3) לחוק- הבורר חרג מסמכותו
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(3) לחוק- הבורר חרג מסמכותו ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(3) לחוק- הבורר חרג מסמכותו
בה"פ 262/07 (מחוזי-נצרת) הממרח (1995 ר.ד.) בע"מ ואח` נ` יוסי בוכריץ ואח`, שניתן ב-29.12.08, בוטל פסק בורר משום שהבורר קבע קביעות בעלות אופי קנייני כלפי כולי עלמא וביחס לצדדים שטוענים לזכויות בנכס נשוא הסכסוך.
 

 ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(4) לחוק- לא ניתנה לבעל דין זכות לטעון או להביא ראיותיו
ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(4) לחוק- לא ניתנה לבעל דין זכות לטעון או להביא ראיותיו ביטול פסק בורר לפי סעיף 24(4) לחוק- לא ניתנה לבעל דין זכות לטעון או להביא ראיותיו
בה"פ (מחוזי- תל אביב) 909/08 משה שרם נ` MICHRAZ 95 REALT LTD, בוטל פסק הבורר משום שלא ניתנה לבעל דין הזדמנות לטעון טענותיו או להביא ראיותיו.
 

 אכיפת פסק בוררות חוץ
אכיפת פסק בוררות חוץ אכיפת פסק בוררות חוץ
בה"פ 6203/07 זאבי החזקות בע"מ בכינוס נכסים נ` הרפובליקה של בולגריה, נדון עניין אכיפת פסק בוררות חוץ שחלה עליו אמנת ניו-יורק. בית המשפט קבע כי לא ידחה בקשה לאישור פסק בוררות חוץ אלא אם התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 5 לאמנה.

לצפייה בה"פ (מחוזי-ירושלים) 6203/07

 |  ראשי |  קורות חיים ישראל שמעוני  |  גישור לפני גירושין  |  אזכורים בפסיקה  |  סרטונים להמחשה  |  פעילות חקיקתית  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
ישראל שמעוני - שמעוני ישראל-בוררות וגישור- www.shimony-law.co.il © כל הזכויות שמורות
שמעוני ישראל - בוררות וגישור מרכז עזריאלי (המגדל העגול) קומה 33 תל אביב טלפון: 03-6950093 פקס: 03-6963346
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל